Slide background
Slide background
Slide background

Akcja Ewaluacja!

Akcja Ewaluacja info

Drodzy Studenci!

Wraz ze zmianą roku akademickiego, zmienia się także nasza – na długo zapomniana – ewaluacja zajęć. Wykładowcy PWT są ciekawi, czy zastosowane przez nich metody pomogły studentom zrealizować cele. Zebrane wyniki będą wykorzystane do rozwoju i poprawy jakości kształcenia. Ankiety są anonimowe. Głos każdego z Was jest niezwykle cenny, ponieważ dzięki otrzymanym w ankietach ewaluacyjnych informacjom, Uczelnia podnosi standardy działalności dydaktycznej. Wasze poświęcone kilka minut, to wiele godzinami efektywnej pracy wykładowcy oraz Waszego studiowania.

Opracowane wyniki oraz wnioski z ankiet zostaną przedstawione władzom Uczelni oraz dydaktykom prowadzącym zajęcia na PWT we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w ewaluacji!