Slide background
Slide background
Slide background

Koło Naukowe Studentów Teologii PWT

 

logoKoło Naukowe Studentów Teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu jest zrzeszeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych PWT. Wśród celów statutowych, którym służy działalność KNST, są między innymi: popularyzacja wiedzy o teologii, integracja środowiska akademickiego PWT, budzenie zainteresowań nauko-badawczych, promowanie idei współpracy i porozumienia oraz rozwijanie kontaktów między studentami polskich i europejskich ośrodków akademickich.


 

 

 

 

Działalnością Koła kieruje wybrany przez jego członków Zarząd.

W skład Zarządu KNST w roku akademickim 2017/2018 wchodzą:

justyna

Prezes – Justyna Białobrzeska (V rok teologii)

kasia

Wiceprezes - Katarzyna Bujalska (V rok teologii)

 

Sekretarz - Tomasz Trzeciak

 

Funkcję Opiekuna Koła sprawuje:

xmaciej

ks. dr Maciej Małyga

 

W roku akademickim 2018/2019 KNST proponuje między innymi następujące formy działalności:

  • współpraca z Biurem Promocji PWT (felietony, kwadranse itp), spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjazd integracyjno-naukowy (wiosna 2019)
  • 4 grudnia 2018 będzie szkolenie ws. pozyskiwania grantów, stypendiów i funduszy na badania naukowe

 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW „Sancti estote: o powołaniu do świętości”.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję.

 

 

Dokumenty do pobrania (pdf):