Slide background
Slide background
Slide background

Plany zajęć

Rok akademicki 2022/2023 - plany zajęć

* plany zajęć mogą ulec zmianie - prosimy sprawdzać aktualność planu

    ♦ Studia magisterskie stacjonarne

- Teologia - cykle ,,A" i ,,B", semestr 2 -
aktualizacja 01.02.23r.
- Pedagogika - wszystkie kierunki, semestr 2 - 
aktualizacja 01.02.23r.


    ♦ Studia magisterskie niestacjonarne 

 -Teologia (I-V) / Podyplomowe Studia Teologii rok I i rok II *


    ♦ Studia doktoranckie

- plan zajęć - aktualizacja 01.02.23r.


    ♦ Studia podyplomowe

- Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Nauk o RodzinieNauk o Rodzinie

 

 

    ♦  Podyplomowe Studia Psychoterapii. Rok akademicki 2022/2023

- rok I 
-
rok II

- rok III *
- rok IV *

    ♦ Plan lektoratów obowiązkowych dla studentów PWT * (aktualizacja 05.10.2022r.)

    ♦ Seminaria naukowe

- Teologia, studia niestacjonarne* (aktualizacja 13.10.2022r.)

- Teologia, studia stacjonarne i doktoranckie* (aktualizacja 14.11.2022r.)


    ♦ Plan zajęć diakoni

- październik 2022*
- listopad 2022*
- luty 2023*
- marzec 2023*