Slide background
Slide background
Slide background

Samorząd Studencki PWT

 

russ news

Samorząd Studencki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu tworzą wszyscy studenci PWT. Organem Samorządu Studenckiego PWT jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, reprezentująca studentów PWT i działająca w interesie ogółu studentów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego zatwierdzonym przez Senat PWT.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWT - kadencja 2018/2019:

 

Mateusz Kuchajewicz

Mateusz Kuchajewicz
przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – IV rok)

 

Mikolaj Hartel

Mikołaj Hartel
zastępca przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – III rok)

 

Justyna Boczar

Justyna Boczar
sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika mgr. – II rok)

 

Agnieszka Durka

Agnieszka Durka
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
Koło Naukowe Pedagogów

 

Aleksandra Dembinska

Aleksandra Dembińska
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedaogika lic. – I rok)

 

Bartlomiej Kempe

Bartłomiej Kempe
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – I rok)

 

Klaudia Kumosz

Klaudia Kumosz
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
Koło Naukowe Studentów PWT

 

Klaudia Maraj

Klaudia Maraj
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – II rok)

 

Krzysztof Szurko

Krzysztof Szurko
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – III rok)

 

Lidka Ciok

Lidia Ciok
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – I rok)

 

Mateusz Tarkowski

Mateusz Tarkowski
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – II rok)

 

Michal Jala

Michał Jała
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – V rok)


Monika Wloszczyk

Monika Włoszczyk
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
Koło Naukowe Studentów PWT

 


Dokumenty do pobrania: