Slide background
Slide background
Slide background

Doktorat z teologii

 

Została powołana Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021.

 

Sprawdź szczegóły w Zarżadzeniu Rektora - plik pdf.

 

Dokumenty dot. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej PWT:

 

1) Normy oceny śródokresowej - plik PDF

 

2) Komunikat w sprawie harmonogramu oceny śródokresowej - plik PDF

 

3) Cztery załączniki do w/w dokumentów:

 

 4) Wynik oceny śródokresowej - plik PDF