logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podyplomowe studia nauk o rodzinie

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

Opiekun naukowy: 
o. prof. dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI

Dyrektor Studiów:
 
ks. dr Stanisław Paszkowski - tel. 691-739-094

Czas trwania studiów:
2 lata (cztery semestry);
zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (II i IV sobota miesiąca)

Studia uprawniają do podjęcia pracy w poradniach rodzinnych, centrach pomocy rodzinie oraz do prowadzenia zajęć w szkołach z dziećmi, młodzieżą i rodzicami z zakresu wychowania i edukacji prorodzinnej. Przygotowuje specjalistów do współpracy z rodzicami w dziele wychowania dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnej i godnej formacji seksualnej i małżeńsko-rodzinnej.

Program studiów uwzględnia następujące aspekty wspomnianej powyżej problematyki: filozoficzno-etyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, biomedyczny, prawny i teologiczny. Zajęcia mają charakter wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń oraz warsztatów i seminariów.