logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podyplomowe studia pastoralno-katechetyczne

 

REKRUTACJA:
www.pwt.wroc.pl/rekrutacja

 

f_pastoralnaOpiekun naukowy: 
Bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

Dyrektor: 
Ks. dr Krzysztof Borecki

 

Dwuletnie Podyplomowe Studia Wikariuszowskie działają w ramach permanentnego kształcenia młodych kapłanów, którzy zdobywają doświadczenie pastoralne w kierowaniu wspólnotą wiernych.

Roczne Studia Proboszczowskie służą duchownym, którzy mają zostać mianowani pasterzami podstawowej wspólnoty eklezjalnej, a więc proboszczami w parafii. Zdobyte wcześniej doświadczenie pastoralne zostaje uszlachetnione przez końcową formację teologiczną kandydata do urzędu proboszcza parafii.

Uczestnicy studiów biorą udział w cyklicznych spotkaniach (6–7), na które składają się wykłady i konwersatoria z teologii dogmatycznej, pastoralnej, moralnej, liturgiki oraz zagadnień z prawa kościelnego i świeckiego. Na zakończenie studiów uczestnicy składają przepisane egzaminy i uzyskują stosowne świadectwo. Nad całością czuwa Wikariusz Biskupi ds. formacji duchowieństwa w Archidiecezji Wrocławskiej.

Księża, podejmując nauczanie religii w szkole, powinni ubiegać się po spełnieniu odpowiednich warunków o uzyskanie kolejnych stopni specjalizacji zawodowej nauczyciela religii. Karta Nauczyciela wprowadza trzy stopnie specjalizacji zawodowej. Można je uzyskać po spełnieniu warunków związanych z dydaktyką oraz ukończeniu odpowiedniej formy doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego zgodnego z kierunkiem specjalizacji. Uzyskanie III stopnia specjalizacji zawodowej wymaga ukończenia studiów podyplomowych uprawniających do prowadzenia zajęć z katechetyki i dydaktyki katechezy. Przez ukończenie studiów wikariuszowskich i proboszczowskich kapłani spełniają również obowiązek podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.