logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

KWALIFIKACYJNE PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ I PRACY Z RODZINĄ

 

Studia są adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczej. Kompetencje nabyte w trakcie zajęć dają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w obszarze diagnozy, prognozowania oraz organizacji działań pedagogicznych w środowisku rodzinnym oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą. Przygotowują również do samokształcenia się w zakresie studiowania literatury naukowej oraz wykorzystania osiągnięć współczesnej techniki.

 

Wymagania rekrutacyjne dostępne w dziale REKRUTACJA.

 

Studia uprawniają do podjęcia pracy:

  • na stanowisku pedagoga w poradniach rodzinnych podlegającym samorządom lokalnym, organizacjom pozarządowym, związkom wyznaniowym (w tym także w charakterze asystenta rodziny);
  • na stanowisku pedagoga w placówkach ogólnodostępnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych podlegających resortowi edukacji lub organizacjom pozarządowym.

Czas trwania studiów:

  • trzy semestry
  • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu