logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podyplomowe studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne

Opiekun naukowy:

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

Dyrektor:

ks. dr hab. Robert Zapotoczny - tel.: 781-829-777

 

Podyplomowe Studia Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne umożliwią:

 

- uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii jako drugiego przedmiotu w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w wyjątkiem szkół specjalnych);
- uzupełnienie przygotowania katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);

- uzupełnienie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego;
- pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie są zainteresowane uczeniem religii w szkołach).

 

Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dn. 03.04.2019. oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dn. 7.06.2016.

 

Studia trwają od 1 do 6 semestrów (zależnie od wybranego zestawu modułów). Zajęcia odbywają się w soboty.

 

Wymagania rekrutacyjne dostępne w dziale REKRUTACJA.

 

Program studiów i opłaty (pdf)

Program kształcenia - Do pobrania (pdf) (doc)