logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podyplomowe studia teologii życia konsekrowanego

f_konsekrowaniOpiekun naukowy:
bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

 

Dyrektor:
o. mgr-lic. Aleksander Bober CMF

 
Czas trwania studiów:
2 lata – 36 zjazdów (od października do czerwca włącznie) w 2 i 4 sobotę miesiąca. Łączna ilość jednostek wykładowych wynosi 252 godzin.
 
Wymagania rekrutacyjne dostępne w dziale REKRUTACJA
 

Czym są Podyplomowe Studia Życia Konsekrowanego i czym jest Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

 

Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jego adresatami są przede wszystkim osoby konsekrowane.

 

Celem studiów jest - dalsza formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Studiów i Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in. Studia zamyka złożenie egzaminów z przedmiotów kursorycznych i zaliczeń z przedmiotów monograficznych.

 

Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Podyplomowych Studiów Teologii Życia Konsekrowanego (PSTŻK) i Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.