logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Podyplomowe studia turystyki biblijnej

 

 Dyrektor:
ks. dr hab. Jan Klinkowski, prof. PWT 

 
Czas trwania studiów:
2 lata (cztery semestry)
 
Wymagania rekrutacyjne dostępne w dziale REKRUTACJA.
 
Zajęcia kursoryczne, wykłady monograficzne i ćwiczenia odbywają się w co drugą sobotę, zgodnie z wyznaczonym planem.
 
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studium Turystyki Biblijnej.
 

Celem studiów jest wszechstronne przygotowanie osób do organizowania wyjazdów do krajów biblijnych. Program studiów zakłada poznanie zagadnień z teologii biblijnej, historii, archeologii, środowiska naturalnego oraz obecnych uwarunkowań polityczno-religijnych krajów biblijnych. Studenci powinni zdobyć nie tylko umiejętność organizowania wyjazdów, ale także ich duchową obsługę. Absolwenci mogą wspierać biura podróży w organizowaniu pielgrzymek, mogą również tworzyć, przy współpracy z parafiami, duszpasterstwo ludzi pielgrzymujących.

 

Zaliczenie poszczególnych semestrów odbywa się przez złożenie odpowiednich egzaminów i zdobycie zaliczeń. Na zakończenie studiów wymagana będzie praca dyplomowa w postaci przygotowania programu pielgrzymki wybranym szlakiem biblijnym wraz z prezentacją. Program studiów zakłada również odbycie wspólnej pielgrzymki do Grecji i Włoch lub innego kraju biblijnego. W trakcie pielgrzymki studenci będą mieli możliwość wykazania się praktycznymi możliwościami w prezentacji miejsc biblijnych.