LOGO NAPI PNG2
A+ A A-

Studia podyplomowe

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.

I. Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa

Studia trwają dwa lata. Są skierowane do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich. Zajęcia odbywają się w piątek (godz. 16.00-20.15) lub w sobotę (godz. 8.00-14.30).

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (kserokopia, strona ze zdjęciem)
 • Dowód osobisty (kserokopia, 2 strony dowodu na jednej stronie A4)
 • Podanie o przyjęcie na studia
 • Kwestionariusz osobowy
 • Dowód wpłaty wpisowego

Wpłaty należy opisywać w następujący sposób:

Papieski Wydział Teologiczny
50-382 Wrocław
ul. Katedralna 9
nr konta: 81 1020 5242 0000 2702 0139 6142 PKO BP S.A.
z dopiskiem: Dziennikarstwo rekrutacja

Dziekanat Studiów Stacjonarnych, Niestacjonarnych i Podyplomowych 
– godziny otwarcia i numery telefonów znajdują się w zakładce Kontakt

Pytania indywidualne proszę kierować do dyrektora studiów
dr Kazimiery J. Wawrzynów OSU
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
691/30-30-50

 

II. Kwalifikacyjne Filozoficzno-Etyczne

Podstawowe dane:

 • ilość semestrów - 3
 • częstotliwość: 15 zjazdów w semestrze po 8 godz. zajęć (średnio 3 razy w miesiącu)

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • życiorys
 • 3 fotografie (podpisane)
 • odpis dyplomu wyższej uczelni lub zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku studiów
 • ksero dowodu osobistego
 • osoby zakonne i księża - zezwolenie od swoich władz
 • (studenci PWT i MWSD we Wrocławiu składają jedynie podanie i 3 fotografie)
 • formularz kandydata.

Rekrutacja: od 1 czerwca do 30 września 2017 r.

IV. Nauk o Rodzinie

Podstawowe dane:

 • liczba semestrów: 4
 • częstotliwość: zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

Zasady naboru na rok akademicki 2017/2018:

 • analiza dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna

Terminy rozmów kwalifikacyjnych (Wrocław, ul. Katedralna 4, p. 7):

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
28, 29 września 2017 r. w godzinach 10.00-13.00 oraz 15.00-18.00

Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci zgłaszają się z zebraną dokumentacją.

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • dyplom ukończenia studiów
 • 3 fotografie
 • opinia księdza proboszcza
 • ksero dowodu osobistego
 • formularz kandydata.

Informacje:

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.
Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
50-328 Wrocław, ul. Katedralna 9,
tel. 71/322-99-70,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

V. Teologiczne/Teologiczno-Katechetyczne

Studenci otrzymują indeksy PST, mogą korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego. Wykłady prowadzą pracownicy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Przyjęcia na studia.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na Podyplomowe Studia Teologii,
 • życiorys,
 • świadectwo moralności od księdza proboszcza,
 • metryka chrztu,
 • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,
 • ksero dowodu osobistego,
 • 3 fotografie
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz kościelnych,
 • osoby zamężne (żonate) - świadectwo ślubu kościelnego
 • formularz kandydata.

Zobacz więcej o studiach podyplomowych.

Zgłoszenia należy kierować do Dziekanatu PWT dla Studiów Podyplomowych we Wrocławiu, ul. Katedralna 9, 50-328 Wrocław lub złożyć osobiście.

 

VI. Turystyki Biblijnej

Kandydaci powinni złożyć w dziekanacie przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu następujące dokumenty:

 • Podanie
 • Życiorys
 • Trzy fotografie (podpisane)
 • Odpis dyplomu wyższej uczelni lub zaświadczenie o zaliczeniu trzeciego roku studiów
 • Ksero dowodu osobistego
 • Osoby zakonne i księża - zezwolenie od swoich władz
 • formularz kandydata.

Studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu składają jedynie podanie i trzy fotografie.

Do pobrania:

Rekrutacja: od 1 czerwca do 30 września 2017 r.

VII. Teologii Życia Konsekrowanego

Przyjęcia na Studia i Kurs - złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie do Instytutu Życia Konsekrowanego, życiorys, skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, w przypadku studiów - odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej, ksero dowodu osobistego, 2 fotografie.

Przyjmowanie zgłoszeń pod adres:

Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów,
ul. Wieniawskiego 38,
51-611 Wrocław,
tel. 71/348-30-86;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czas trwania - Zajęcia zarówno na Podypolomowych Studiach jak i na Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo po 7 godzin). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to ok. 252 godzin wykładowych.

Wykładowcami na Podyplomowych Studiach i Kursie Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi UKSW, UPJPII oraz PWT we Wrocławiu. W ramach PSTŻK i KTŻK organizowane jest corocznie w długi majowy weekend Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego (również międzynarodowe).

Wykłady odbywają się w Domu Formacyjnym Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. Wieniawskiego 38.

 

VIII. Psychoterapii

Następna edycja studiów – październik 2017 r.
Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 09 wrzesień 2017 r., godziny: 13:00-19:00.

Kolejne terminy we wrześniu i październiku 2017.

Warunki przyjęcia na Studia: 

ulotka psychoterapia

 • ukończenie studiów wyższych magisterskich tj. dyplom lekarza medycyny lub magistra w zakresie psychologii, nauk społecznych, humanistycznych, medycznych;
 • decyzja Komisji Kwalifikacyjnej na podstawie informacji w FORMULARZU ZGŁOSZENIA i rozmowy kwalifikacyjnej;
 • wniesienie w terminie wymaganych opłat (w tym opłaty wpisowej);
 • deklaracja identyfikacji z chrześcijaństwem i jego zasadami (przynależność do Kościoła) potwierdzona pisemną opinią Proboszcza miejsca zamieszkania.

Komisja Kwalifikacyjna weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • wykształcenie kandydata – kierunek studiów;
 • doświadczenie zawodowe – rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, przydatność szkolenia do wykonywanej pracy; preferowane są osoby, które posiadają min. 2 lata stażu pracy;
 • motywacja kandydata do podjęcia nauki na Studiów
 • dotychczasowe szkolenia.

Dokumety:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • odpis dyplomu wyższej uczelni;
 • zaświadczenia o odbytych kursach / szkoleniach podyplomowych;
 • opinia Proboszcza;
 • ksero dowodu osobistego;
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej;
 • 3 fotografie.

Zgłoszenia:

Kandydaci Studiów mogą przesyłać zgłoszenia pisemne wraz z kopią dyplomu listem zwykłym na adres:

Papieski Wydział Teologiczny
Podyplomowe Studia Psychoterapii
ul. Katedralna 9, 50-329 Wrocław

lub pocztą elektroniczną: (dokumenty podpisane własnoręcznie, a następnie zeskanowane) na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rekrutacja

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego, odpowiednich dokumentów oraz dokonaniu opłaty kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną. Koszt jednej rozmowy to 150 zł. Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną i informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana osobie ubiegającej się o przyjecie pocztą elektroniczną.

Wpłaty:

Papieski Wydział Teologiczny
ul. Katedralna 9
50-382 Wrocław
nr konta: 69 1600 1462 1837 1954 6000 0004
z dopiskiem: Psychoterapia rekrutacja

 

IX. Kwalifikacyjne Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy z Rodziną

Studia są adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli, pedagogów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczej i pracy z rodziną. Studia uprawniają do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie.

Czas trwania studiów:

 • trzy semestry
 • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie
 • życiorys
 • dyplom ukończenia studiów
 • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • 3 fotografie
 • ksero dowodu osobistego
 • formularz kandydata.

Rekrutacja: od 1 czerwca do 30 września 2017 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.