logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Studia podyplomowe

Rekrutacja na wszystkie studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2020 r. (w przypadku pozostania wolnych miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca do 31 października 2020 r.).

 

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.

 

Uruchomienie każdych z ww. studiów podyplomowych jest uzależniona od zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób.

 

Liczba miejsc na pierwszym roku studiów podyplomowych jest ograniczona. Kandydaci są przyjmowani według kolejności miejsc na liście rankingowej tworzonej według dwóch kryteriów:
1) pozytywne świadectwo moralności kandydata;
2) kolejność zgłoszeń kandydatów (data złożenia dokumentów w dziekanacie PWT).

 

Przy rekrutacji na niektóre rodzaje studiów przeprowadza się również rozmowę kwalifikacyjną.