logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy z Rodziną

Studia są adresowane są do absolwentów studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli, pedagogów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczej i pracy z rodziną. Studia uprawniają do podjęcia pracy w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie. Więcej informacji...

 

Czas trwania studiów:

  • trzy semestry
  • zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu

Dokumenty:

  • podanie i formularz osobowy (pdf) - prosimy wydrukować dwustronnie
  • życiorys
  • 3 fotografie (podpisane)
  • opinia proboszcza miejsca zamieszkania lub innego duszpasterza
  • dyplom ukończenia studiów
  • dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne

 

Opłaty za studia podyplomowe zgodnie z Tabelą Opłat PWT.