Studium św. Hildegardy z Bingen

AKADEMICKI KURS TEOLOGICZNY

 

hildegarda

Dyrektor: 
dr Alfreda Walkowska


Opiekun teologiczny:
ks. dr hab. Bogusław Drożdż prof. PWT


Miejsce:
 
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, pl. Kard. Stefana Wyszyńskiego nr 1

 

Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki Kurs Teologiczny jest organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Katedrę Nowej Ewangelizacji, Polskie Centrum św. Hildegardy® dr Alfreda Walkowska, Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy.

 

Celem Studium jest promocja i upowszechnienie osoby i dzieła św. Hildegardy z Bingen. W sposób szczególny pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, kosmosie i Bogu, uwzględniająca zapoznanie się z Hildegardowym systemem diagnozowania duchowej i fizycznej kondycji człowieka.

 

DOKUMENTY (pdf):

Pismo w sprawie otwarcia Studium św. Hildegardy z Bingen

Zarządzenie Rektora PWT w sprawie otwarcia Studium św. Hildegardy z Bingen

Regulamin Studium św. Hildegardy z Bingen. Akademicki Kurs Teologiczny

Lista prelegentów

Formularz zgłoszeniowy