logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Teologia - cykl "B"

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA OSÓB ŚWIECKICH

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego (suma punktów ze świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Rekrutacja:
do 27 września 2018 r.


ROZMOWY KWALIFIKACYJNE NA TEOLOGIĘ
23.07.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00
11.09.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00
30.10.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00

 

Rekrutacja uzupełniająca:

od 28 września do 31 października 2018 r.
(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 31 października 2018)

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Biurze Prorektorów, ul. Katedralna 9.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje materiał z nauczania religii w szkole średniej.

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

 • podanie o przyjęcie na studia: stacjonarne / niestacjonarne
 • świadectwo dojrzałości (matura);
 • życiorys;
 • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
 • świadectwo chrztu;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dokument ukończenia nauczania religii na poziomie maturalnym (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej);
 • świadectwo moralności wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania;
 • świadectwo zdrowia;
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
 • osoby zamężne/żonate - świadectwo ślubu kościelnego;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

 

UWAGA!!!
PROMOCJA!

Zachęcamy absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych do kontynuowania studiów w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w formie niestacjonarnej.
Przypominamy, że stopień zawodowy magistra teologii daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół specjalnych.
Absolwentom zostaną zaliczone przedmioty zdane w ramach studiów podyplomowych.
Istnieje również możliwość przeniesienia osiągnięć z innych ukończonych studiów oraz przyznanie indywidualnego toku studiów.
Przewidywany czas uzyskania tytułu zawodowego magistra: 2 – 2,5 roku.
Cena promocyjna dla absolwentów studiów podyplomowych: 1200 zł za 1 semestr.

 

Pierwszy rok studiów niestacjonarnych zostanie uruchomiony pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.

Czesne za studia niestacjonarne dla osób, które rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/18 wynosi 1500 zł/semestr.