logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Teologia - cykl "B"

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA OSÓB ŚWIECKICH

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego (suma punktów ze świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Rekrutacja podstawowa dla wszystkich kierunków:
od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.


ROZMOWY KWALIFIKACYJNE NA TEOLOGIĘ
23.07.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00
11.09.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00
30.10.2018 r. – godz. 11.00 – 13.00


(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 31 lipca 2018)

 

Rekrutacja uzupełniająca (I)*: 

od 1 sierpnia do 27 września 2018 r.
(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 28 września 2018)

 

Rekrutacja uzupełniająca (II)**:
od 28 września do 31 października 2018 r.
(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 31 października 2018)

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w Biurze Prorektorów, ul. Katedralna 9.

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje materiał z nauczania religii w szkole średniej.

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

 • podanie o przyjęcie na studia: stacjonarne / niestacjonarne
 • świadectwo dojrzałości (matura);
 • życiorys;
 • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
 • świadectwo chrztu;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dokument ukończenia nauczania religii na poziomie maturalnym (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej);
 • świadectwo moralności wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania;
 • świadectwo zdrowia;
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
 • osoby zamężne/żonate - świadectwo ślubu kościelnego;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

* – rekrutacja uzupełniająca (I) zostanie ogłoszona w przypadku niewypełnienia limitów wolnych miejsc w ramach rekrutacji podstawowej.

** – rekrutacja uzupełniająca (II) zostanie ogłoszona w przypadku niewypełnienia limitów wolnych miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej (I).

Pierwszy rok studiów niestacjonarnych zostanie uruchomiony pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.
Czesne za studia niestacjonarne dla osób, które rozpoczynają naukę w roku akademickim 2017/18 wynosi 1500 zł/semestr.