logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Theo-Doctores

„Theo-Doctores” jest czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom teologicznym i filozoficznym. Powstało z myślą o doktorantach wkraczających właśnie na drogę nauki, ale jego internetowe „łamy” otwierają się również na artykuły Autorów, którzy uzyskali już stopień doktora.

Więcej informacji: www.theo-doctores.pwt.wroc.pl