logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

UTW Rekrutacja 2020/2021

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu prowadzi rekrutację na I rok studiów z zakresu nauk teologicznych w roku akademickim 2020/2021.

Warunki przyjęcia:

  • ukończony 50 rok życia
  • złożenie w Dziekanacie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (ul. Katedralna 9, tel. 71- 322 99 70) następujących dokumentów:
    • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
    • 2 podpisane fotografie

Zadania, jakie sobie stawia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, to w szczególności:

  • dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności swoich studentów;
  • edukacja ustawiczna poprzez prowadzenie wykładów zasadniczo z zakresu nauk teologicznych;
  • aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy międzyludzkiej;
  • poznawanie kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska.

Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy, w głównej mierze z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Odbywają się one zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca w budynkach Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!