UTW Rekrutacja 2019/2020

Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu prowadzi rekrutację na I rok studiów z zakresu nauk teologicznych w roku akademickim 2019/2020.

Warunki przyjęcia:

 • ukończony 50 rok życia
 • złożenie w Dziekanacie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (ul. Katedralna 9, tel. 71- 322 99 70) następujących dokumentów:
  • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
  • 2 podpisane fotografie
  • podanie o przyjęcie

Zadania, jakie sobie stawia Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, to w szczególności:

 • dbałość o zachowanie i powiększenie intelektualnej i duchowej sprawności swoich studentów;
 • edukacja ustawiczna poprzez prowadzenie wykładów zasadniczo z zakresu nauk teologicznych;
 • aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy międzyludzkiej;
 • poznawanie kultury polskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultury Dolnego Śląska.

Zajęcia w UTW prowadzą nauczyciele akademiccy, w głównej mierze z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Odbywają się one zasadniczo w drugą i czwartą sobotę miesiąca w budynkach Papieskiego Wydziału Teologicznego przy pl. Katedralnym we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy!