logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Senat

Według Statutu PWT, par. 13, pkt 1. Senat W skład Senatu wchodzą: Rektor, Prorektorzy, Sekretarz Generalny, Dyrektor Biblioteki, Dyrektor Administracyjny, osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni ze stopniem naukowym co najmniej doktora habilitowanego, dla których Wydział stanowi pierwsze miejsce pracy; osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których Wydział stanowi pierwsze miejsce pracy; czterech przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich; rektorzy Wyższych Seminariów Duchownych diecezjalnych i zakonnych, których alumni są studentami Wydziału; dyrektor każdego z ośrodków dydaktycznych związanych z Wydziałem umową o współpracy, o których mowa w § 11 ust. 3 pkt 11); trzech przedstawicieli studentów: dziekan alumnów MWSD we Wrocławiu, przewodniczący Samorządu Studenckiego PWT we Wrocławiu, dziekan alumnów jednego z afiliowanych seminariów duchownych według kolejności zmiennej w każdym roku akademickim: WSD Diecezji Legnickiej, WSD Diecezji Świdnickiej, WSD Ojców Franciszkanów we Wrocławiu, WSD Salwatorianów w Bagnie oraz przewodniczący Samorządu Doktorantów.

 

  • Rektor
   ks. prof. dr hab. Włodzimierz WOŁYNIEC
  • Prorektor ds. studenckich
   o. dr hab. Jerzy TUPIKOWSKI CMF, prof. PWT
  • Prorektor ds. promocji i kontaktów zagranicznych
   ks. dr hab. Sławomir STASIAK, prof. PWT
  • Prorektor ds. naukowo-dydaktycznych
   ks. dr hab. Rajmund PIETKIEWICZ, prof. PWT
  • Sekretarz Generalny
   ks. dr Piotr DUDA
  • Dyrektor Biblioteki
   ks. dr Jerzy WITCZAK
  • Dyrektor Administracyjny
   ks. Mariusz SOBKOWIAK

 • Samodzielni Pracownicy Naukowi

  • o. bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF
  • bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI
  • ks. prof. dr hab. Stanisław ARASZCZUK
  • ks. prof. dr hab. Bogdan FERDEK
  • ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT
  • o. prof. dr hab. Piotr LISZKA CMF
  • o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI
  • ks. prof. dr hab. Mariusz ROSIK
  • ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ
  • ks. dr hab. Bogusław DROŻDŻ, prof. PWT
  • ks. dr hab. Bogdan GIEMZA SDS, prof. PWT
  • dr hab. Kazimiera JAWORSKA, prof. PWT
  • ks. dr hab. Jan KLINKOWSKI, prof. PWT
  • ks. dr hab. Piotr MRZYGŁÓD, prof. PWT
  • ks. dr hab. Dominik OSTROWSKI, prof. PWT
  • o. dr hab. Kazimierz F. PAPCIAK SSCC, prof. PWT
  • ks. dr hab. Grzegorz SOKOŁOWSKI, prof. PWT
  • ks. dr hab. Piotr SROCZYŃSKI, prof. PWT
  • ks. dr hab. Andrzej TOMKO, prof. PWT
  • ks. dr hab. Norbert JERZAK
  • ks. dr hab. Jarosław LIPNIAK
  • ks. dr hab. Andrzej SZAFULSKI
  • ks. dr hab. Robert ZAPOTOCZNY
 • Rektorzy Afiliowanych Seminariów Duchownych

  • ks. dr Kacper RADZKI (MWSD we Wrocławiu)
  • ks. dr Piotr KOT (WSD w Legnicy)
  • ks. dr Tadeusz CHLIPAŁA (WSD w Świdnicy)
  • o. dr Wawrzyniec Zbigniew WOJTYRA OFM (Seminarium OO. Franciszkanów, Wrocław)
  • ks. dr hab. Roman SŁUPEK (Seminarium Księży Salwatorianów, Bagno)

 • Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich

  • dr Robert GOCZAŁ
  • ks. dr Adam ŁUŹNIAK
  • ks. dr Bolesław ORŁOWSKI
  • ks. dr Ryszard ZAWADZKI
 • Przedstawiciele studentów

  • dziekan alumnów MWSD we Wrocławiu
  • przedstawiciel seminariów afiliowanych
  • przedstawiciel samorządu studenckiego
  • przedstawiciel doktorantów


Skład Senatu reguluje §13 Statutu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.