logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Abp Józef Kupny

kupny

Ks. dr Józef Kupny, Arcybiskup Metropolita Wrocławski, został 16 czerwca 2013 r., a więc w dniu kanonicznego przejęcia Archidiecezji, nowym Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Urodzony 23 lutego 1956 w Dąbrówce Wielkiej, święcenia kapłańskie otrzymał 31 marca 1983 r. w Katowicach. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006 r.

Tytuł magistra teologii uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a tytuł magistra socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia z dziedziny teologii pastoralnej kaontynuował w Studium Pastoralnym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkcie Konsultacyjnym w Katowicach, kończąc je w 1986 r. uzyskaniem stopnia licencjata teologii. W 1993 r. na KUL-u obronił pracę pt.Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, zdobywając tytuł doktora nauk teologicnych. 

Komandor z Gwiazdą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. W Konferencji Episkopatu Polski: członek Rady Stałej KEP, przewodniczący Rady ds. Społecznych KEP, delegat KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Był głównym autorem dokumentu W trosce o człowieka i dobro wspólne, przyjętego przez KEP na 357. zebraniu plenarnym 13 marca 2012 r.

18 maja 2013 r. ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Wrocławskim, ingres do Katedry Wrocławskiej 16 czerwca 2013 r.