logo PWT polskie negatyw

Jasełka i opłatek

studentów PWT

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

program wydarzeń

PROGRAM WROCŁAWSKICH OBCHODÓW

16-18 stycznia 2018

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

R E K R U T A C J A

Aktualna tematyka

Nagrania wygłoszone w auli PWT 27 maja 2015 r. podczas konferencji "Rodzina wobec życia konsekrowanego”

 

bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław), Wizja rodziny w dokumentach Synodu Biskupów 2014

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie), Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu na podstawie listów do kapłanów

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. PWT dr hab. Grzegorz Sokołowski (Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu), Miłość we współczesnym świecie

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda (Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie), Rodzina miejscem powołania

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

prof. dr hab. Krystian Wojaczek (Uniwersytet Opolski), "Święte" - "świeckie" - "poświęcone" w życiu rodziny

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko (Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych PWT we Wrocławiu), Patologie życia rodzinnego a rozwój powołań

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie), Ideał życia rodzinnego według św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)