logo PWT polskie negatyw

INAUGURACJA

ROKU AKADEMICKIEGO

2018/2019

NA UTW

Regulamin podziału dotacji na badania naukowe

dla pracowników naukowych PWT, młodych pracowników naukowych PWT

oraz doktorantów

ERASMUS+

wieści z Irlandii

Spróbuj, bo warto!

materiał filmowy

NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ

"Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej"

Nagrania wykładów wygłoszonych w Sali Senatu PWT 2 czerwca 2015 r., podczas konferencji pt. "Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej".

 

O. prof. dr hab. Jerzy TUPIKOWSKI (PWT), Ludzka wolność na tle sporu: determinizm – indeterminizm

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Maciej MANIKOWSKI (UWr), Filozoficzne uwagi na temat łaski. Komentarz do Józefa Tischnera i filozofii dialogu

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy MACHNACZ (PWT), Bez realności nie jest możliwe żadne zbawienie: Hedwig Conrad-Martius pojęcie "realności" i jego znaczenie dla filozofii i teologii

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Piotr MRZYGŁÓD (PWT), Apoteoza bezgranicznej wolności w myśli Bierdiajewa

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI (UWr), Polemika Apologetów II wieku z poganami: fatalizm astralny

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Robert GOCZAŁ (PWT), Jezuicka koncepcja "wiedzy pośredniej" w scholastyce odrodzeniowej na tle tradycji tomistycznej i XVI-wiecznego sporu "Molinà-Báñez-Suárez" (O pogodzenie wolnej woli człowieka z Boską przedwiedzą i darem łaski)

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. dr Maciej MAŁYGA (PWT), Ludzka wolność jako przyczyna "jeszcze nie" Królestwa Bożego

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Wojciech ROJEK (PWT), Nadzieja w obliczu historii – Niektóre współczesne ujęcia filozoficzne

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)