logo PWT polskie negatyw

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja: piątek o 12.30, Radio Rodzina, 92FM

Jak czytać Stary Testament?

ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

Informacja o przeprowadzonych wyborach przedstawicieli nauczycieli akademickich

do Senatu Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Edycja 2017/2018

KIEDY JESTEM

WOLNY?

ETAP WOJEWÓDZKI - 20.04.2018

ZJAZD ABSOLWENTÓW

23.06.2018

z g ł o s z e n i a

Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego

ogólnopolska konferencja naukowa

23.04.2018

"Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej"

Nagrania wykładów wygłoszonych w Sali Senatu PWT 2 czerwca 2015 r., podczas konferencji pt. "Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej".

 

O. prof. dr hab. Jerzy TUPIKOWSKI (PWT), Ludzka wolność na tle sporu: determinizm – indeterminizm

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Maciej MANIKOWSKI (UWr), Filozoficzne uwagi na temat łaski. Komentarz do Józefa Tischnera i filozofii dialogu

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy MACHNACZ (PWT), Bez realności nie jest możliwe żadne zbawienie: Hedwig Conrad-Martius pojęcie "realności" i jego znaczenie dla filozofii i teologii

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Piotr MRZYGŁÓD (PWT), Apoteoza bezgranicznej wolności w myśli Bierdiajewa

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI (UWr), Polemika Apologetów II wieku z poganami: fatalizm astralny

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Robert GOCZAŁ (PWT), Jezuicka koncepcja "wiedzy pośredniej" w scholastyce odrodzeniowej na tle tradycji tomistycznej i XVI-wiecznego sporu "Molinà-Báñez-Suárez" (O pogodzenie wolnej woli człowieka z Boską przedwiedzą i darem łaski)

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. dr Maciej MAŁYGA (PWT), Ludzka wolność jako przyczyna "jeszcze nie" Królestwa Bożego

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Wojciech ROJEK (PWT), Nadzieja w obliczu historii – Niektóre współczesne ujęcia filozoficzne

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)