logo PWT polskie negatyw

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

program wydarzeń

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja: piątek o 14.10, Radio Rodzina, 92FM

Brat Max Thurian - zapomniany teolog z Taizé

ks. dr Jacek Froniewski

PROGRAM WROCŁAWSKICH OBCHODÓW

16-18 stycznia 2018

"Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej"

Nagrania wykładów wygłoszonych w Sali Senatu PWT 2 czerwca 2015 r., podczas konferencji pt. "Drabina do Raju. Koncepcje łaski i zbawienia w tradycji filozoficzno – teologicznej".

 

O. prof. dr hab. Jerzy TUPIKOWSKI (PWT), Ludzka wolność na tle sporu: determinizm – indeterminizm

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Maciej MANIKOWSKI (UWr), Filozoficzne uwagi na temat łaski. Komentarz do Józefa Tischnera i filozofii dialogu

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy MACHNACZ (PWT), Bez realności nie jest możliwe żadne zbawienie: Hedwig Conrad-Martius pojęcie "realności" i jego znaczenie dla filozofii i teologii

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. prof. dr hab. Piotr MRZYGŁÓD (PWT), Apoteoza bezgranicznej wolności w myśli Bierdiajewa

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Prof. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI (UWr), Polemika Apologetów II wieku z poganami: fatalizm astralny

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Robert GOCZAŁ (PWT), Jezuicka koncepcja "wiedzy pośredniej" w scholastyce odrodzeniowej na tle tradycji tomistycznej i XVI-wiecznego sporu "Molinà-Báñez-Suárez" (O pogodzenie wolnej woli człowieka z Boską przedwiedzą i darem łaski)

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Ks. dr Maciej MAŁYGA (PWT), Ludzka wolność jako przyczyna "jeszcze nie" Królestwa Bożego

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

Dr Wojciech ROJEK (PWT), Nadzieja w obliczu historii – Niektóre współczesne ujęcia filozoficzne

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)