logo PWT polskie negatyw

Pielgrzymka

absolwentów

do Włoch

26 - 27 VIII 2019

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW

UKOŃCZENIA STUDIÓW

RELACJA

NOWOŚĆ

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA MEDIALNA Z NOWYMI

TECHNOLOGIAMI EDUKACYJNYMI

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ