logo PWT polskie negatyw

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018

Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)

program wydarzeń

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja: piątek o 14.10, Radio Rodzina, 92FM

Brat Max Thurian - zapomniany teolog z Taizé

ks. dr Jacek Froniewski

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE

R E K R U T A C J A