logo PWT polskie negatyw

R E L A C J A

N A G R A N I A

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja: piątek o 12.30, Radio Rodzina, 92FM

Niebezpieczne związki – relacja uczeń-mistrz

dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

22-24 czerwca 2018

#50latPWT

ZAPRASZAMY NA STUDIA

*

TEOLOGIA

*

*

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

w roku akademickim 2018/2019

ZJAZD ABSOLWENTÓW

23.06.2018

zgłoszenia