logo PWT polskie negatyw

Kościół pw. św. Krzyża, Ostrów Tumski, 29 kwietnia 2018 r., godz. 18.00

"Kilka słów o Maryi, Matce Bożej"

ks. prof. dr hab. Roman E. Rogowski

teolog, pisarz i alpinista

Ensmble Early Music Days Vienna

pod artystycznym kierownictwem Manfreda Novaka

ZJAZD ABSOLWENTÓW

23.06.2018

z g ł o s z e n i a

Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego

ogólnopolska konferencja naukowa

r e l a c j a

III EDYCJA 2017/2018

finał – wyniki