logo PWT polskie negatyw

P R O G R A M

roku akademickiego 2018/2019

9 października 2018

z a p r o s z e n i e

ZAPRASZAMY NA STUDIA

*

TEOLOGIA

*

*

FILOZOFIA

PEDAGOGIKA

w roku akademickim 2018/2019

NOWOŚĆ W OFERCIE EDUKACYJNEJ

Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia

dla Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu