logo PWT polskie negatyw

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja: piątek o 12.30, Radio Rodzina, 92FM

Jak czytać Stary Testament?

ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT

Informacja o przeprowadzonych wyborach przedstawicieli nauczycieli akademickich

do Senatu Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Edycja 2017/2018

KIEDY JESTEM

WOLNY?

ETAP WOJEWÓDZKI - 20.04.2018

ZJAZD ABSOLWENTÓW

23.06.2018

z g ł o s z e n i a

Sakramentalne i pozasakramentalne działanie Ducha Świętego

ogólnopolska konferencja naukowa

23.04.2018