LOGO NAPI PNG2

"KWADRANS
AKADEMICKI"

Najnowsza audycja

Święty, czyli ja

dr Anna Rambiert-Kwaśniewska

Kościół św. Krzyża (Ostrów Tumski), 26 listopada 2017 r., godz. 18.00

od średniowiecza do współczesności

Dr Dariusz Galewski

Święta Jadwiga Śląska w kulturze artystycznej ziem polskich

W części muzycznej z recitalem organowym

wystąpi Piotr Rojek

XXXIII Ogólnopolskie Forum Młodych

"Kościół w państwie

Państwo w Kościele"

16, 17 listopada 2017

R E L A C J A