logo PWT polskie negatyw

Kościół św. Krzyża (Ostrów Tumski), 31 marca 2019 r., godz. 18.00

ks. dr Aleksander Radecki

"Ze Słownika Wyrazów Bardzo Obcych: POST"

Tomasz Głuchowski (organy)

recital poświęcony muzyce Wielkiego Postu

KWADRANS AKADEMICKI

piątek 12:20, Radio Rodzina 92 FM

Pentekostalizacja w Kościele

kl. Michał Marciniak

MWM - zgłoś się!

KONKURS NA PODZIAŁ DOTACJI