logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

J.E. Bp dr Paweł Latusek

latusekUrodzony 23 II 1910 r. w Tychach jako syn kolejarza Pawła i Franciszki z d. Goj. Maturę uzyskał w roku 1930 w Gimnazjum w Pszczynie. Studia teologiczne odbył w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, przyjmując 29 VI 1935 r. święcenia kapłańskie w Katowicach.

Pracował jako wikariusz w parafii św. Barbary w Chorzowie. W 1937 r. uzyskał doktorat z teologii na UJ w Krakowie na podstawie pracy: Problem cierpienia u św. Augustyna. W latach 1938-39 przebywał na studiach w École des Missionnaires du Travail w Lille. Po powrocie do kraju był sekretarzem ordynariusza katowickiego, a po jego wysiedleniu stałym łącznikiem między nim a diecezją. W latach 1945-50 pracował nad organizacją życia religijnego Opolszczyzny, będąc najpierw kanclerzem, a następnie wikariuszem generalnym.

W latach 1950-55 studiował na KUL, zdobywając doktorat z prawa kanonicznego i absolutorium z filozofii chrześcijańskiej. W roku 1957 przybył do Wrocławia, gdzie objął referat duszpasterski i został wykładowcą teologii pastoralnej. W latach 1958-70 był rektorem Seminarium Duchownego we Wrocławiu, poświęcając się wychowaniu kleru. W roku 1959 otrzymał godność prałata papieskiego, a 13 XI 1961 r. został mianowany biskupem tytularnym Aninety, z przeznaczeniem do pracy w diecezji wrocławskiej.

Był członkiem Komisji EP d.s. powołań i protektorem liturgicznej służby ołtarza. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II. Zmarł 11 II 1973 r. we Wrocławiu i został pochowany w grobowcu sufraganów wrocławskich na cmentarzu św. Wawrzyńca.