logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

dhc

24 VI 2019 - ks. bp Ignacy Dec

bp i dec dhc

Ignacy Dec urodził się 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska. Rodzice Wojciech i Aniela z d. Siuzdak mięli ośmioro dzieci (sześć córek i dwóch synów). Dwie córki wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Do szkoły podstawowej uczęszczał w Hucisku oraz w Woli Zarczyckiej, do szkoły średniej w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. Maturę złożył w 1962 roku. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym i na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (1962-1969). W latach 1963-1965 jako kleryk odbył zasadniczą służbę wojskową w Siódmym Kołobrzeskim Pułku Piechoty Zmechanizowanej w Lublinie, w Jednostce Wojskowej 1987. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1969 r. w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk ks. abpa Bolesława Kominka, metropolity wrocławskiego. 

Czytaj więcej

13 XI 2015 - Kard. Gerhard L. Müller - Prefekt Kongregacji Nauki Wiary

Muller dhcGerhard Ludwig Müller urodził się 31 grudnia 1947 w Finthen bei Mainz (od 1969 roku jest to dzielnica Moguncji Mainz-Finthen). Po maturze rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji, które kontynuował w Monachium i Freiburgu. Zwieńczył je doktoratem z teologii napisanym u Karla Lehmanna w 1977 roku zatytułowanym Kościół i sakramenty w bezreligijnym chrześcijaństwie. Wkład Bonhoeffera do ekumenicznej sakramentologii.

Czytaj więcej

29 VI 2015 r. - Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Celestino Migliore, urodził się 1 lipca 1952 roku pochodzi w Cuneo, w północnych Włoszech, w rodzinie katolickiej. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i średnią. Następnie podjął studia filozoficzno-teologiczne, których ukoronowaniem było przyjęcie święceń kapłańskich w dniu 25 czerwca 1977 roku w Diecezji Cuneo. Na zakończenie studiów uzyskał magisterium z teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Fossano.

Czytaj więcej

28 I 2013 r. - Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk SAC

goralczykUrodził się 7 kwietnia 1943 r. w Ponikiewie k. Wadowic. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1969 r. w Ołtarzewie. Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczykjest kapłanem Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i pracownikiem naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej oraz pełni obowiązki kierownika Katedry Bioetyki.

Czytaj więcej

16 IV 2012 r. - Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki

Ksiądz prof. Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim (który w 2010 r. przyznał mu tytuł honorowego obywatela), w rodzinie robotniczej. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co znajdowało wyraz przede wszystkim w pracowitości. Żywe były też tradycje religijne i patriotyczne, mające później znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu Księdza Profesora.

Czytaj więcej

10 X 2011 r. - Abp Józef Kowalczyk, Prymas Senior

Laureat studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie otrzymał 14 stycznia 1962 roku. W październiku 1963 rozpoczął studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a w lutym 1965 roku udał się do Rzymu, aby kontynuować naukę na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Czytaj więcej

28 I 2011 r. - Ks. prof. Stanisław Kowalczyk

Ks. Infułat prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk, należy do ścisłej czołówki najwybitniejszych polskich uczonych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce filozofii Boga, zagadnieniach związanych ze światopoglądem chrześcijańskim oraz filozofii społecznej.

Czytaj więcej

28 I 2011 r. - Ks. prof. Czesław Bartnik

Ks. prof. Czesław Stanisław Bartnik urodził się 9 sierpnia 1929 r. w Źrebcach k. Szczebrzeszyna. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, uczęszczając przez dwa lata na Wydział Filozoficzny KUL, a przez trzy dalsze lata na Wydział Teologiczny.

Czytaj więcej

11 II 2010 r. - Kard. Tarcisio Bertone SDB

W czwartek 11 lutego uroczystym ingresem do Archikatedry Wrocławskiej kard. T. Bertone rozpoczął spotkanie z duchowieństwem i alumnami Metropolii Wrocławskiej. W swojej homilii kard. Bertone zwrócił się do kapłanów aby na nowo odkryli sakrament święceń i by przez tę posługę byli „bardziej jaśniejącymi znakami obecności Chrystusa Zbawiciela."

Czytaj więcej

10 V 2009 r. - Kard. prof. Stanisław Nagy SCJ

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Kardynałowi Profesorowi Stanisławowi Nagy SCJ odbyła się w Krakowie, w niedzielę 10 maja 2009 roku o godz. 16.00, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej przy, ul. Podzamcze 8.