HYMN KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO
Wrocław 1997

NUTY


1. Przyszedłeś, Panie, by wolność dać światu,
Przyniosłeś Prawdę w swej Ewangelii.
W wolności szkodzić nie będzie brat bratu
W Prawdzie brat z bratem niech się weseli.

Z całunu śmierci dnia trzeciego wstałeś -
Zwycięski idziesz z nami po ziemi.
Sakramentalną moc ofiarowałeś
Tym, którzy chcą być braćmi Twoimi.

2. Gdy oszukany świat nie wie, jak trzeba
Grzesznej rozerwać pęta niewoli,
Kościół wskazuje na Boży głos z Nieba:
Szukajcie Prawdy, która wyzwoli.

Ciało z ołtarza świętego bierzemy,
Miłości Bożej znak w nim zawarty
Zagubionemu światu dziś niesiemy,
By znów odnalazł wiecznej blask Prawdy.

3. Boże obecny w wędrówce Kościoła,
Przyjmij pokorne hołdy wdzięczności.
Ten tylko pojąć obecność Twą zdoła,
Kto łaską tknięty żyje w miłości.

Zbawco nasz, Chryste, łakniemy Cię wszyscy
I budujemy świat w codzienności.
Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii
By ład wewnętrznej tworzyć wolności.


Hymn Kongresu - udostępniony dzięki uprzejmości Katolickiego Radia "Rodzina" we Wrocławiu:

Hymn w formacie MIDI. Aranżacja: Studio INTERART
Plik audio (wav) 11 KHz (0.85 MB) [ zip - 572 KB ]. Wykonawca: Chór CONSONANZA
Plik audio (wav) 22 KHz (1.69 MB) [ zip - 932 KB ]

Hymn Kongresu - dla młodzieży


BACK