Organizatorem corocznych Wrocławskich Dni Duszpasterskich jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Uczelnia realizuje w ten sposób misję inspirowania duszpasterzy, katechetów, a także innych osób odpowiedzialnych w Kościele za inicjowanie działań duszpasterskich i ewangelizacyjnych.