XXXVII Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Wrocław, 27-29 VIII 2007
Apostolat świeckich

 

 


Poniedziałek, 27 sierpnia

 • 9.00 - Msza św. w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem i z homilią - JE ks. abpa Mariana GOŁĘBIEWSKIEGO, Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
 • 10.45 - Wprowadzenie - JM ks. prof. PWT dr hab. Józef PATER, Rektor PWT we Wrocławiu
 • 11.00 - Bądźmy uczniami Jezusa - Program duszpastersko-katechetyczny - JE ks. abp Stanisław GĄDECKI, Metropolita Poznański
 • 12.00 - Nieustanne posłanie uczniów Chrystusa (biblijne uzasadnienie) - JE ks. bp Jan SZLAGA, Biskup Pelpliński
 • 15.00 - Diakonia miłosierdzia jako apostolstwo - Ks. prof. dr hab. Paweł BORTKIEWICZ TChr, UAM Poznań
 • 16.30 - Konwersatoria
  • Apostolstwo polityczne katolików według kardynała J. Ratzingera - Ks. dr Kazimierz PAPCIAK SSCC
  • Wybrane wymiary apostolstwa świeckich - Ks. dr Piotr SROCZYŃSKI
  • Apostolat świeckich w środkach masowego przekazu - Ks. dr Jerzy RASIAK
  • Rodzina pierwszą szkołą miłości Boga i bliźniego - Ks. dr Andrzej TOMKO
  • Ruchy kościelne a odnowa wspólnoty parafialnej - Ks. dr Bogdan GIEMZA SDS
 • 19.00 - Konferencja wieczorna - Ks. prof. dr hab. Piotr NITECKI - Świat - zagrożenie czy wyzwanie

 

Wtorek, 28 sierpnia

 • 9.00 - Akcja katolicka wobec nowych wyzwań w dobie sekularyzacji - JE ks. bp Mariusz LESZCZYŃSKI, Sufragan Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej
 • 10.00 - Dekalog demokracji po chrześcijańsku rozumianej - Stefan WILKANOWICZ, Redaktor
 • 11.45 - Teologiczne podstawy do życia w samotności - Ks. prof. dr hab. Roman ROGOWSKI, PWT Wrocław
 • 15.00 - Rola działaczy chrześcijańskich w życiu publicznym - dr Andrzej JAROCH, Senator RP
 • 16.30 - Konwersatoria
  • Apostolat świeckich w kulturze - Ks. dr hab. Andrzej MAŁACHOWSKI
  • Budzenie olbrzyma. Kim jest świecki w Kościele? - Ks. dr Jarosław LIPNIAK
  • Współdziałanie duchowieństwa i laikatu - Ks. dr Jacek KICIŃSKI CMF
  • Nowe formy apostolatu świeckich - Ks. dr Andrzej SZAFULSKI
  • Rola świeckich w budowaniu cywilizacji miłości - Ks. dr Janusz CZARNY
 • 19.30 - Konferencja wieczorna - Ks. prof. dr hab. Piotr NITECKI - Chrześcijanin w świecie

Środa, 29 sierpnia

 • 9.00 - Posłani do świata - Ks. prof. dr hab. Jan KRUCINA, PWT Wrocław
 • 10.00 - Rodzina szczególnym obszarem apostolstwa - prof. dr hab. Piotr JAROSZYŃSKI, KUL
 • 11.30 - Sprawozdanie z konwersatoriów
 • 12.30 - Podsumowanie obrad - Ks. prof. dr hab. Jan KRUCINA, PWT Wrocław

Zakończenie - JE ks. abp prof. dr hab. Marian GOŁĘBIEWSKI, Metropolita Wrocławski, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu