XL Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Wrocław, 23-25 VIII 2010
Tożsamość chrześcijańska w zsekularyzowanym świecie

 

 

23 sierpnia 2010 r. (poniedziałek)

 • 9.00 – Msza św. (katedra wrocławska) – abp prof. Marian Gołębiewski, Metropolita Wrocławski
 • 10.45 – wprowadzenie – ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
 • 11.00 – W komunii z Bogiem – program duszpasterski na rok 2010/2011 – abp dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański
 • 11.45 – Symptomy dechrystianizacji – ks. prof. dr hab. Waldemar Irek, Rektor PWT we Wrocławiu
 • 12.30 – „Nie zdejmę krzyża" – dlaczego Kościół broni symboli religijnych? – bp prof. dr hab. Ignacy Dec, Biskup Świdnicki
 • 16.00 – konwersatoria
  • Rodzina szkołą tożsamości – o. prof. PWT dr hab. Kazimierz Lubowicki omi (PWT Wrocław) – PWT sala 1
  • Etyka zawodowa a powołanie chrześcijańskie – ks. prof. PWT dr hab. Tadeusz Reroń (PWT Wrocław) – PWT sala 11
  • Podmiotowość człowieka w społeczeństwie sprawdzianem personalizmu chrześcijańskiego – ks. dr Grzegorz Sokołowski (PWT Wrocław) – PWT sala 20
  • Filozofia i teologia w chrześcijańskiej codzienności – o. dr hab. Jerzy Tupikowski cmf (PWT Wrocław) – PWT sala 6
 • 19.00 – konferencja wieczorna (katedra wrocławska)
  Pełna i żywa więź z Chrystusem – ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)

24 sierpnia 2010 r. (wtorek)

 • 9.00 – Liturgia – mowa Boga do świata – bp dr Stefan Cichy, Biskup Legnicki
 • 9.45 – Biblia – poznać i uwierzyć – ks. dr hab. Jan Klinkowski (PWT Wrocław)
 • 11.00 – Tożsamość chrześcijańska rodziny w dobie kryzysu – abp prof. dr hab. Andrzej Dzięga, Metropolita Szczeciński
 • 11.45 – Niezgodność z katolicką tożsamością – Kościół a masoneria – o. prof. dr Zbigniew Suchecki ofm conv. (Papieski Wydział Teologiczny „Seraphicum" Rzym)
 • 12.30 – Wiara chrześcijańska jako umotywowany sposób życia – ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Nowicki (PWT Wrocław)
 • 16.00 – konwersatoria
  • Piękno celebracji liturgicznych – ks. prof. PWT dr hab. Stanisław Araszczuk (PWT Wrocław) – PWT sala 1
  • Być zakonnikiem – świadkiem – o. dr hab. Jacek Kiciński cmf (PWT Wrocław) – PWT sala 11
  • Historia Kościoła nauczycielką życia – ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut (PWT Wrocław) – PWT sala 20
  • Edukacja religijna – ks. dr Andrzej Tomko (PWT Wrocław) – PWT sala 6
 • 19.00 – konferencja wieczorna (katedra wrocławska)
  Odpowiedzialność za tożsamość Kościoła – ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)

25 sierpnia 2010 r. (środa)

 • 9.00 – „Ducha nie gaście" – budowanie chrześcijańskiej tożsamości – bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław)
 • 9.45 – Kryzys w Kościele? – ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT Wrocław)
 • 11.15 – sprawozdania z konwersatoriów
 • 11.30 – podsumowanie obrad – ks. dr Marian Biskup, Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa