XLIX Wrocławskie Dni Duszpasterskie

Wrocław, 26–27 sierpnia 2019 r.
Wielka Tajemnica Wiary. Eucharystia - Żródło Bożego Życia

WDD 2019 plakat maly

 

PONIEDZIAŁEK 26 VIII

9.00 Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem Metropolity Wrocławskiego abp. Józefa Kupnego
z homilią bp. Jacka Kicińskiego, delegata Komisji Duszpasterstwa KEP

Zapisy uczestników po Mszy św. (aula PWT)

11.00 Ks. Abp Józef Kupny – Słowo Pasterskie do Katechetów i Duszpasterzy

Wykłady
Prowadzenie: Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec
• Ks. prof. UŚ dr hab. Artur Malina – Pokarm nieniszczejący (J 6,27). Eucharystia a życie w Biblii
• O. prof. UMK dr hab. Celestyn Paczkowski OFM – Symbolika życia darów eucharystycznych w ujęciu Ojców Kościoła

13.00 Przerwa

14.00 -15.30 Warsztaty:
• mgr Piotr Pieczątkiewicz, temat: "Eucharystia - czy/czyli Ostatnia Wieczerza na nowo?" Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa
• o. Rafał Huzarski SJ: "Msza Święta jako ćwiczenie duchowe. Jak wprowadzać uczniów w rozumienie i przeżywanie poszczególnych części Eucharystii?". Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
• „Metody aktywizujące w katechezie – Msza Święta” - Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” - Lublin
• „Skarby Mszy Świętej” - Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” - Lublin
• Pasja, misja, świętość. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé - inspiracja do pracy z młodymi

WTOREK 27 VIII

9.30 Wykłady (aula PWT)

Prowadzenie: Ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT:
• Ks. dr Jacek Froniewski (PWT) – Eucharystia jako pamiątka uobecniająca życiodajną ofiarę Chrystusa.
• Ks. dr Krzysztof Porosło (UPJPII) – «Stań się tym, co przyjmujesz». Owoce Komunii świętej
• Ks. prof. UKSW Dariusz Kurzydło – Czego brakuje współczesnemu duszpasterstwu sakramentalnemu? Opcja Franciszka

12.30 Przerwa

13.30 – 14.45 Warsztaty:
• mgr Piotr Pieczątkiewicz, temat: "Eucharystia - czy/czyli Ostatnia Wieczerza na nowo?" Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe – Warszawa
• o. Rafał Huzarski SJ: "Msza Święta jako ćwiczenie duchowe. Jak wprowadzać uczniów w rozumienie i przeżywanie poszczególnych części Eucharystii?". Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
• „Metody aktywizujące w katechezie – Msza Święta” - Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” - Lublin
• „Skarby Mszy Świętej” - Stowarzyszenie Pedagogów „Natan” - Lublin
• Pasja, misja, świętość. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé - inspiracja do pracy z młodymi

15.00 Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej pod przewodnictwem bp. Andrzeja Siemieniewskiego