Zapisy

Rejestracja uczetników rozpoczyna się 14 czerwca o godzinie 8:45 w holu Auli PWT (pl. Katedralny 1a). 
 
Cetryfikaty uczestnicwa będą wydawane przy rejestracji. 
 
Koszt udziału w WDD (dzień wykładowy i warsztatowy):
80 zł - księża, 50 zł - pozostali uczestnicy. 
 

Na warsztaty w dniu 15. czerwca obowiązują zapisy.

Na spotkania prowadzone przez Stowarzyszenia Pedagogów ,,Natan" jest ograniczona ilość miejsc (30 osób na dany warsztat - wg kolejności zgłoszenia). 

Zapisy w formie elektronicznej na warsztaty w dniu 15 czerwca, zostają zamknięte w dniu 13 czerwca o godzinie 11:00. 
Osoby, które nie zapisały się na warsztaty, będą miały taką możliwość w dniu rejestracji na WDD, w zależności od ilości wolnych miejsc. Decyduje kolejność zapisu. 

Noclegu w dniach trwania WDD - we własnym zakresie.