W trosce o naukową rzetelność, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, redakcja czasopisma „Wrocławski Przegląd Teologiczny" informuje o wdrożeniu zapory "ghostwriting" i "guest autorship".

Z "ghostwritting" ('pisarz-widmo') mamy do czynienia wówczas, gdy jeden z autorów, pomimo wniesienia istotnego wkładu w powstanie publikacji, nie zostaje wymieniony z imienia i nazwiska.

O "guest autorship" ('autorstwo pozorne') mówimy wtedy, gdy autor lub jeden ze współautorów nie wniósł istotnego wkładu w powstanie publikacji, a pomimo tego figuruje jako jej autor lub współautor.

W celu uniknięcia powyższych nadużyć, redakcja "Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego":

  • zobowiązuje autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, planu) oraz wskazanie ich afiliacji. Główną odpowiedzialność za powyższe działania ponosi autor;
  • przypomina, że praktyki „ghostwritting" i „guest autorship" przeczą rzetelności naukowej, dlatego będą demaskowane, dokumentowane i upubliczniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów: jednostki zatrudniającej autorów, wydawnictwa, stowarzyszenia naukowe itp.)
  • przypomina o obowiązku wskazania źródeł finansowania publikacji ze środków instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów.