Procedura recenzowania

Zasady recenzowania artykułów naukowych (rozpraw) przeznaczonych do publikacji w półroczniku "Wrocławski Przegląd Teologiczny" są zgodne z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 1. Temat i problematyka artykułu muszą być zgodne z profilem czasopisma, to znaczy Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty o charakterze naukowym z zakresu teologii dogmatycznej, biblijnej, moralno-etycznej, pastoralnej, historii (tzw. silesiana) oraz filozofii.
 2. Autorzy przesyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają tym samym zgodę na proces recenzji.
 3. Artykuł musi być poprawnie przygotowany zarówno pod względem formalnym (logiczna struktura, język danej dziedziny, tytuł w języku angielskim, streszczenie w języku obcym, najlepiej angielskim i zawierać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim), jak też merytorycznie odnosić się do zamierzonego przez Autora problemu naukowego podejmującego na przykład próbę wskazywania nowych aspektów zagadnienia, nowych analiz czy syntez.
 4. Nadesłane z przeznaczeniem do publikacji teksty ocenią w pierwszej kolejności członkowie Redakcji.
 5. Następnie będą one recenzowane przez dwóch kompetentnych Recenzentów, którzy nie należą do Redakcji "Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego" i posiadają co najmniej stopień doktora.
 6. W procesie recenzowania zawsze uwzględnia się model, w którym Autor i Recenzent nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces); prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
 7. Recenzja musi mieć formę pisemną (według ustalonego formularza) i kończyć się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia potwierdzonym odręcznym podpisem Recenzenta.
 8. Redakcja nie poprosi o recenzję osoby z tej samej placówki, z której pochodzi Autor, ani osoby mogącej pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 9. Recenzent nie może wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 10. Decyzję w sprawie druku podejmuje Redaktor Naczelny po zapoznaniu się z uwagami Recenzentów i ostateczną wersją artykułu dostarczoną przez samego Autora.
 11. Lista Recenzentów, z którymi współpracuje Redakcja, będzie publikowana w każdym numerze „Wrocławskiego Przeglądu Teologicznego".


Do pobrania:



Recenzenci


Recenzenci zewnętrzni:
 1. Prof. Bogusław Banaszak (UZ, Zielona Góra, prawnik) 
 2. Ks. dr Grzegorz Barth (KUL JP II, Lublin, dogmatyk) 
 3. Prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM, Poznań) 
 4. Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk (UKSW, Warszawa, KNS) 
 5. Ks. prof. dr hab. Wojciech Hanc (UKSW, Warszawa) 
 6. Ks. dr Edward Janikowski TChr (UAM, Poznań) 
 7. Dr Joanna Jaromin (UO, Opole) 
 8. Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha (KUL JP II, Lublin) 
 9. O. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (UAM, Poznań) 
 10. Ks. prof. dr hab. Józef Krasiński, (UKSW, Warszawa) 
 11. Prof. dr hab. J. Kulisz SJ (Ignatianum, Warszawa) 
 12. Ks. dr Sławomir Kunka (KUL JP II, Lublin, dogmatyk) 
 13. Ks. dr hab. Piotr Łabuda (Tarnów) 
 14. Ks. dr hab. Erwin Mateja (UO, Opole) 
 15. Ks. prof. dr hab. Bogusław Migut (KUL JP II, Lublin) 
 16. Ks. prof. Jerzy Myszor (UŚ, Katowice, historyk) 
 17. Prof. Czesław Osękowski (UZ, Zielona Góra, historyk XX w.) 
 18. Ks. dr hab. Tadeusz Panuś (UPJP II, Kraków) 
 19. Ks. prof. dr hab. Zdzisław Pawlak (UMK, Toruń) 
 20. Ks. prof. dr hab. Wojciech Pikor (KUL JP II, Lublin) 
 21. Ks. dr hab. Paweł Podeszwa (UAM, Poznań) 
 22. Dr hab. Stanisław Rosik (UWr, Wrocław) 
 23. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW, Warszawa) 
 24. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel (KUL JP II, Lublin) 
 25. Ks. prof. dr hab. Jan Załęski (UKSW, Warszawa) 
 26. Dr hab. Jacek Zieliński (UWr, Wrocław) 
 27. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński (UŚ, Katowice)


Recenzenci wewnętrzni:

 1. Ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk 
 2. Ks. dr hab. Bogusław Drożdż 
 3. Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek 
 4. Ks. dr hab. Franciszek Głód 
 5. Pani dr hab. Kazimiera Jaworska 
 6. Ks. dr hab. Norbert Jerzak 
 7. O. dr hab. Jacek Kiciński 
 8. Ks. dr hab. Jan Klinkowski 
 9. Ks. prof. Mieczysław Kogut 
 10. Ks. dr hab. Jerzy Machnacz 
 11. O. prof. dr hab. Piotr Liszka CMF 
 12. Ks. prof. dr hab. Mieczysław Kogut 
 13. O. prof. Kazimierz Lubowicki 
 14. Ks. dr Bolesław Orłowski 
 15. Ks. dr hab. Michał Piela SDS 
 16. Ks. dr hab. Tadeusz Reroń 
 17. Ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik 
 18. Bp Andrzej Siemieniewski 
 19. Ks. dr hab. Piotr Sroczyński 
 20. Ks. dr hab. Sławomir Stasiak 
 21. Ks. dr hab. Andrzej Tomko 
 22. O. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF 
 23. Ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz 
 24. Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec