Slide background
Slide background

Instytut Historii Kościoła i Teologii Pastoralnej

podyplomowe

Dyrektor:
ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT

1. Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu oraz Patrologii
Kierownik:
ks. prof. dr hab. Mieczysław KOGUT
Adiunkci:
ks. dr Sławomir KOWALSKI
ks. dr Adam ŁUŹNIAK
ks. dr Krzysztof MOSZUMAŃSKI
ks. dr Leopold RZODKIEWICZ

2. Katedra Historii Kościoła w Czasach Nowożytnych i Współczesnych
Kierownik:
ks. dr hab. Norbert JERZAK
Adiunkt:
ks. dr Ireneusz KIEŁBASA SDS
ks. dr Stanisław KUSIK

3. Katedra Nowej Ewangelizacji
Kierownik:
ks. dr hab. Bogusław DROŻDŻ, prof. PWT
Adiunkci:
ks. dr Janusz MICHALEWSKI

4. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej
Kierownik:
ks. dr hab. Bogdan GIEMZA SDS, prof. PWT
Adiunkci:
ks. dr Stanisław PASZKOWSKI
o. dr Tomasz SKIBIŃSKI OFM
ks. dr Michał MRACZEK

 

5. Katedra Prawa Kanonicznego i Prawa Wyznaniowego
Kierownik:
ks. prof. dr hab. Wiesław WENZ
Adiunkci:
ks. dr Rafał HOŁUBOWICZ
ks. dr Marian KOWALSKI
ks. dr Dariusz MAZURKIEWICZ
ks. dr Bolesław ORŁOWSKI

6. Katedra Katechetyki
Kierownik:
ks. dr hab. Piotr SROCZYŃSKI, prof. PWT
Adiunkci:
ks. dr hab. Wiesław HACZKIEWICZ
ks. dr Marek KORGUL
ks. dr Jarosław KOWALCZYK

7. Katedra Liturgiki, Homiletyki i Kultury Muzycznej Kościoła
Kierownik:
ks. prof. dr hab. Stanisław ARASZCZUK
Adiunkci:
ks. dr hab. Dominik OSTROWSKI, prof. PWT
ks. dr Tomasz BISZKO
ks. dr Piotr DĘBSKI
ks. dr Mirosław MAKOWSKI
Asystent:
ks. mgr Stanisław NOWAK