Slide background
Slide background

Instytut Teologii Systematycznej

podyplomowe

Dyrektor:
o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI

1. Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii
Kierownik:
ks. dr hab. Roman SŁUPEK SDS
Adiunkci:
ks. dr Andrzej JAGIELSKI
ks. dr Maciej MAŁYGA

2. I Katedra Teologii Dogmatycznej
Kierownik:
ks. prof. dr hab. Włodzimierz WOŁYNIEC
Adiunkci:
ks. dr Jacek FRONIEWSKI
ks. dr Krzysztof ORA
dr Sławomir ZATWARDNICKI


3. II Katedra Teologii Dogmatycznej
Kierownik:
ks. prof. dr hab. Bogdan FERDEK
Adiunkt:
ks. dr Adam LASEK
Adiunkt:
ks. dr Julian NASTAŁEK

4. Katedra Eklezjologii i Ekumenizmu
Kierownik:
ks. dr hab. Jarosław LIPNIAK
Adiunkci:
ks. dr Zbigniew CHROMY
ks. dr Mariusz JAGIELSKI
ks. dr Krzysztof WIŚNIEWSKI

5. Katedra Teologii Moralnej
Kierownik:
ks. dr hab. Andrzej SZAFULSKI
Adiunkci:
ks. dr Sławomir AUGUSTYNOWICZ
ks. dr Tadeusz CHLIPAŁA
o. dr Wacław CHOMIK OFM
ks. dr Piotr DUDA
ks. dr Mariusz DUDKA
ks. dr Władysław TERPIŁOWSKI

6. Katedra Teologii Duchowości
Kierownik:
bp prof. dr hab. Andrzej SIEMIENIEWSKI

7. Katedra Duchowości Kapłańskiej i Życia Konsekrowanego
Kierownik:
bp prof. dr hab. Jacek KICIŃSKI CMF
Adiunkci:
ks. dr Arkadiusz KRUK
ks. dr Piotr ZAWADKA

8. Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik:
o. prof. dr hab. Kazimierz LUBOWICKI OMI