Slide background
Slide background

Rektorzy

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

images/stories/zdjecia_wolyniec.png

Pochodzi z Oławy. Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 1985 roku we Wrocławiu. Studiował teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii). Studia specjalistyczne kontynuował w Papieskiej Uczelni Ateneum Świętego Krzyża (Ateneo Romano della Santa Croce) kierowanej przez Prałaturę Opus Dei w Rzymie (doktor teologii).

Czytaj więcej

Ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko

tomko2

Urodził się 8 stycznia 1965 r. w Kłodzku, jako syn Jana i Doroty z d. Fijałka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie w 1983 r. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Henryka kard. Gulbinowicza. Funkcję Rektora PWT we Wrocławiu pełni od 10 października 2012 r.

Czytaj więcej

Ks. prof. dr hab. Waldemar Irek

rektor

Urodził się 30 grudnia 1957 r. w Oławie jako syn Michała i Bronisławy z d. Podsiedlik. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1976 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Oławie. W 1976 r. rozpoczął studia teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Ukończył je w 1982 r., pisząc pracę magisterską na temat "Swoistość duchowości Apostolstwa Laikatu".

Czytaj więcej

Ks. prof. dr hab. Józef Pater

paterUrodzony 13 IV 1944 r. w miejscowości Rumno, w wielodzietnej rodzinie Michała i Zofii z Paterów. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przyjmując 2l VI l969 roku święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej

J.E. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec

decUrodzony 27 VI 1944 r. w Hucisku jako syn Wojciecha i Anieli z d. Siuzdak. W Leżajsku ukończył Liceum Ogólnokształcące, uzyskując w roku 1962 maturę. Studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu przerwała służba wojskowa (1963-65). Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1969 z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka. Przez rok był wikariuszem we Wrocławiu-Psie Pole.

Czytaj więcej

Ks. prof. dr hab. Jan Krucina

krucinaUrodzony 14 X 1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 r. we Wrocławiu. Studia specjalistyczne z zakresu filozofii praktycznej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1959-1963, wieńcząc je w roku 1965 doktoratem z filozofii na podstawie pracy: "Dobro wspólne jako zasada społeczna".

Czytaj więcej

Ks. prof. dr hab. Józef Majka

majkaUrodzony 31 V 1918 r. w Suchorzowie, pow. Tarnobrzeg, jako syn Wojciecha i Wiktorii z d. Fidalska. Maturę uzyskał w roku 1937 w II Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, gdzie też ukończył Seminarium Duchowne i 8 VIII 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Czytaj więcej

J.E. Bp dr Paweł Latusek

latusekUrodzony 23 II 1910 r. w Tychach jako syn kolejarza Pawła i Franciszki z d. Goj. Maturę uzyskał w roku 1930 w Gimnazjum w Pszczynie. Studia teologiczne odbył w Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, przyjmując 29 VI 1935 r. święcenia kapłańskie w Katowicach.

Czytaj więcej

Ks. prał. Aleksander Zienkiewicz

zienkiewicz

Urodzony 12 VIII 1910 r. w Lembówce na Wileńszczyźnie, w wielodzietnej rodzinie Kazimierza i Jadwigi. Szkołę powszechną ukończył w Duniłowiczach, a nauki gimnazjalne pobierał w Gimnazjum Biskupim w Drohiczynie, uzyskując maturę w 1931 r. 

Czytaj więcej

Ks. dr Józef Marcinowski

marcinowskiUrodzony 5 III 1897 r. w Perechodach na Wileńszczyźnie. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie Wileńskim. Po przyjęciu święceń kapłańskich 6 VI 1925 r. w Wilnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie ukończył Instytut Orientalny.

Czytaj więcej