Slide background
Slide background

Doktorat z teologii

 

Została powołana Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022.

 

Sprawdź szczegóły w Zarządzeniu Rektora - plik pdf.

 

Dokumenty dot. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej PWT:

 

1) Normy oceny śródokresowej - plik PDF

 

2) Komunikat w sprawie harmonogramu oceny śródokresowej - plik PDF

 

3) Cztery załączniki do w/w dokumentów:

 

4) Harmonogram przeprowadzania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022 - plik PDF 

5) Wynik oceny śródokresowej, rok akademicki 2020/2021- plik PDF

 

Zarządzenie (ZR/35/22) Rektora PWT z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty rekrutacyjnej na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2022/23 

Zarządzenie (ZR/34/22) Rektora PWT z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia limitów na pierwszy rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w roku akademickim 2022/23