Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zaproszenie na uroczystość

HC 2022 WWW

  

REKTOR

Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec

wraz z SENATEM

mają zaszczyt zaprosić na

Uroczystość Nadania Tytułu

Doktora Honoris Causa


Profesorowi Fernando Ocáriz Braña

 

Prałatowi Opus Dei
Wielkiemu Kanclerzowi

Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża

w Rzymie

 

Uroczystość odbędzie się w środę, 22 czerwca 2022 r.

 

 

PROGRAM

 

9.00  — Msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Wrocławskiej,
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Józefa Kupnego,
Metropolity Wrocławskiego, Wielkiego Kanclerza PWT,
z homilią Jego Ekscelencji Biskupa Damiana Bryla, Biskupa Kaliskiego

 

 

11.00 — nadzwyczajne posiedzenie Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
w Auli PWT  (pl. Katedralny 1), z nadaniem doktoratu Honoris Causa

 

 

 Wręczenie Złotego Medalu PWT Pani Marii Groń

 

Wręczenie Księgi Jubileuszowej Ojcu Prof. dr. hab. Piotrowi Liszce CMF

 

Laudacja — ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT

 

Wykład Doktora Honoris Causa