Slide background
Slide background

Wokół eklezjologii Franciszka

Kowalski wyklad

 
W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Evangelii gaudium: "Wokół eklezjologii Franciszka".
 
Jedyn z prelegentów był ks. dr hab. Rafał Kowalski, prorektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 
Wygłosił wykład pt.: ,,Inkluzywność w nauczaniu kościelnym – dyrektywa, postulat czy utopia?”
 
Odbiorcy są zaproszeni, m. in. do zastanowienia się nad tym, czy wystarczy, żeby kazanie było zrozumiałe dla wszystkich, czy może bardziej chodzi o to, żeby włączało wiernych do wspólnoty, a nie wykluczało z niej.
 
Nie zabrakło pytań po wykładzie, z którymi wniosły dodatkową wartość do wykładu.

Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia
 
Pytania po wykładzie:
 
O sympozjum: