Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Kapitał Mobilności (Studia Erasmus+)

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie). Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

 

Przy obliczaniu kapitału mobilności należy zsumować miesiące wszystkich zrealizowanych wyjazdów (zarówno na studia, jak i na praktyki) na danym poziomie studiów, liczone są również wyjazdy z poprzednich edycji programu Erasmus (Socrates-Erasmus, LLP-Erasmus), jeśli takowe miały miejsce.

 

Kapitał mobilności na jeden poziom studiów, w tym studia doktoranckie, od 6 do 12 miesięcy.

 

W przypadku studiów jednolitych magisterskich kapitał mobilności nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 

Grant Erasmus+ przyznawany na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu a kapitał mobilności

 

Każdy student PWT może otrzymać na danym poziomie studiów finansowanie na:

  • semestralne studia na uczelni partnerskiej na czas trwania semestru/trymestru od 3 do 6 miesięcy
  • semestralne studia doktoranckie na uczelni partnerskiej na czas trwania semestru/trymestru od 3 do 6 miesięcy
  • praktyki w czasie trwania studiów (na okres od 3 do 6 miesiący łącznie)
  • Przy studiach jednolitych magisterskich liczba możliwych wyjazdów jest podwojona. Nie ma możliwości kumulowania miesięcy z możliwym finansowaniem w miejsce dwóch osobnych wyjazdów realizacji jednego rocznego.

UWAGA!

Nie ma możliwości przenoszenia finansowania, np. wyjazd na 10 miesięcy na studia przy rezygnacji z wyjazdu na praktyki, lub odwrotnie.