Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Learning Agreement for Traineeships (LA)

Celem porozumienia o programie praktyk jest przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej oraz zagwarantowanie, że zrealizowany za granicą program praktyk zostanie oficjalnie uznany.


Porozumienie tego rodzaju określa program praktyk, jaki ma zostać zrealizowany podczas stażu za granicą. Przed rozpoczęciem wymiany program musi zostać zatwierdzony przez studenta oraz instytucję wysyłającą i przyjmującą (Learning Agreement for Traineeships).

 

Porozumienie o programie praktyk powinno zawierać wszystkie wyniki, jakie student miał za zadanie osiągnąć podczas mobilności.


W przypadku stażu/praktyki porozumienie powinno określać, w jaki sposób uznany zostanie staż odbyty za granicą, w zależności od tego, czy staż jest uwzględniany w programie studiów wymaganym dla ich ukończenia, czy student odbywa go na zasadzie dobrowolnej (staż nie jest obowiązkowy).

 

Wszystkie strony podpisujące porozumienie zobowiązują się do przestrzegania ustalonych zasad, co gwarantuje, że staż za granicą zostanie oficjalnie uznany bez narzucania dodatkowych wymogów.