Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Rekrutacja na praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+ w Roku Akademickim 2017/2018 i 2018/2019

Rekrutacja na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ ma charakter ciągły. Aplikacje będą rozpatrywane przez Komisje Kwalifikacyjną PWT co najmniej raz w miesiącu w trakcie trwania Roku Akademickiego, a granty przyznawane do wyczerpania środków. Maksymalna liczba studentów zakwalifikowanych do Programu Erasmus+ Praktyki (SMP) zależy od wysokości dofinansowania przyznanego Papieskiemu Wydziałowi Teologicznemu we Wrocławiu w danym roku przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

 

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski lub włoski) odbywają się w sali obok sali Senatu (ul. Katedralna 9, piętro 1). O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci są informowani w trybie indywidualnym co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacji o rozmowie kwalifikacyjnej udziela sekretariat przy biurze Prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą (Office for Erasmus+ and International Cooperation, Mgr. Joanna Jaworska).

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

 

Wymagania językowe:

  • Rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego zakłada znajomość języka na min. poziomie B2 /Upper-Intermediate/ (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski lub włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus+ Praktyki (SMP) w instytucji zagranicznej, która prowadzi praktyki w jednym z wymienionych języków.
  • Wynik tej rozmowy nie jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na poziomie B2.
  • Pozytywny wynik rozmowy nie jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o biegłości językowej na poziomie B2
  • Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana na potrzeby Komisji Kwalifikacyjnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
  • Czas trwania rozmowy: 40 minut, w tym 15 minut na przygotowanie i 25 minut rozmowa

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech etapów:

  • charakterystyka kierunku studiów; oczekiwania związane z wyjazdem na stypendium
  • streszczenie artykułu związanego z kierunkiem studiów (student otrzymuje artykuł z danej dziedziny)
  • reakcje językowe (student musi odpowiednio zareagować w języku obcym)

Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Studenci, którzy posiadają certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem, że w biurze Prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu okażą oryginał certyfikatu.