Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Zasady finansowania i stawki w roku akademickim 2017/2018

Wysokość miesięcznego grantu jest zróżnicowana ze względu na kraj wyjazdu i określana co roku na kolejny rok akademicki.

  • Praktyki muszą trwać minimum 3 miesiące.
  • Stypendium Erasmus+ będzie wypłacane maksymalnie na okres 3 miesięcy (90 dni). W przypadku przedłużenia okresu mobilności powyżej 3 miesięcy (90 dni) student zachowuje status uczestnika programu Erasmus+, jednak bez prawa do dofinansowania.

Stypendium na praktykę Erasmus+ wypłacane jest w dwóch ratach:

  1. Pierwsza rata (80% przyznanego stypendium) wypłacana jest po podpisaniu umowy finansowej przed datą wyjazdu studenta na praktykę, wskazaną w formularzu danych bankowych. Wyjątek stanowią stypendia na praktykę wakacyjną 2018 roku, Stypendia te wypłacane są w miesiącach sierpień /wrzesień 2018 roku;
  2. Druga rata (20% przyznanego stypendium) wypłacana jest w terminie do 45 dni kalendarzowych po dokonaniu rozliczenia mobilności.

 

I rata:

80% przed wyjazdem

II rata:

20% po rozliczeniu wyjazdu

 

W roku akademickim 2017/2018 miesięczny grant Erasmus+ na praktyki wynosi:

 

600 €

do państw pierwszej grupy (Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy);

550 €

do państw drugiej grupy (Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja);

450 €

do państw trzeciej grupy (Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry).