Slide background
Slide background
Slide background

Plany zajęć

Rok akademicki 2022/2023 - plany zajęć

* plany zajęć mogą ulec zmianie - prosimy sprawdzać aktualność planu

    ♦ Studia magisterskie stacjonarne

-Teologia - specjalność kapłańska - "A"* (aktualizacja 06.10.2022r.)
-Teologia - specjalność dla świeckich - "B"(aktualizacja 06.10.2022r.)
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna rok I i II*  (aktualizacja 05.10.2022r.)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna rok III*
(aktualizacja 14.11.2022r.)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna rok IV*
(aktualizacja 14.11.2022r.)
- Pedagogika studia drugiego stopnia, rok I* (aktualizacja 05.10.2022r.)
- Pedagogika studia drugiego stopnia, rok II*
(aktualizacja 14.11.2022r.)

   ♦ Studia licencjackie stacjonarne

- Pedagogika, profil praktyczny, rok I* (aktualizacja 05.10.2022r.)
- Pedagogika, profil praktyczny rok II* (aktualizacja 05.10.2022r.)


    ♦ Studia magisterskie niestacjonarne 

 -Teologia (I-V) * (aktualizacja 28.09.2022r.)


    ♦ Studia doktoranckie

- plan zajęć (aktualizacja 05.12.2022r.)

- plan zajęć - semest letni (24.01.2023 r.)


    ♦ Studia podyplomowe

-Podyplomowe Studia Teologii rok I i rok II(aktualizacja 27.09.2022r.)
- Kwalifikacyjnych Podyplomowych Studiów Nauk o RodzinieNauk o Rodzinie

 

 

    ♦  Podyplomowe Studia Psychoterapii. Rok akademicki 2022/2023

- rok I *  
- rok II *  Aktualizacja 16.01.2023 r. 
- rok III *
- rok IV *

    ♦ Plan lektoratów obowiązkowych dla studentów PWT * (aktualizacja 05.10.2022r.)

    ♦ Seminaria naukowe

- Teologia, studia niestacjonarne* (aktualizacja 13.10.2022r.)

- Teologia, studia stacjonarne i doktoranckie* (aktualizacja 14.11.2022r.)


    ♦ Plan zajęć diakoni

- październik 2022*
- listopad 2022*