Slide background
Slide background
Slide background

Samorząd Studencki PWT

 

Samorząd Studencki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu tworzą wszyscy studenci PWT. Organem Samorządu Studenckiego PWT jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, reprezentująca studentów PWT i działająca w interesie ogółu studentów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego zatwierdzonym przez Senat PWT.

 

  

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWT - kadencja 2021/2022:

 

Krzysztof Szurko
przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika – V rok)

 

Mateusz Hęś
zastępca przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – I rok)

 

Maria Myśkow
sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – III rok)

 

Zofia Fankanowska
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika – I rok)

 

Hubert Grdeń
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – II rok)

 

Natalia Wiśniewska
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika – II rok)

 

Lidia Ciok
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika - III rok)

 

Mikołaj Hartel
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – IV rok)


Dokumenty do pobrania: